Jako jedni z mála pořadatelů vracíme na požádání startovné. Vracíme rychle a ochotně. Neptáme se po důvodech. Vracení startovného považujeme za službu pro řešení výjimečných situací a byli bychom rádi, kdyby to tak zůstalo. Procento, ve kterém se vrací startovné, narostlo. S oslovením a nalezením náhradníka je spojena administrativní agenda a náklady.

Rozhodli jsme se tuto službu dále nabízet, ale zpoplatnit. Cena služby nalezení náhradníka na místo, z něhož se závodník z jakýchkoli důvodů (důvody opravdu neřešíme, chápeme cokoli a je zbytečné, abyste si museli vymýšlet ušlechtilejší důvod než je ten skutečný) odhlašuje, je 70Kč/místo. Při vracení je tedy částka zaplaceného startovného ponížena o tuto částku. Pokud si tuto službu provede sám závodník a náhradníka najde, záměna závodníků je samozřejmě zdarma. Tuto služby poskytujeme pouze do 10 dnů před závody ( není-li v propozicích uveden termín uzávěrky jinak).

Pomůcky pro nalezení náhradníka svépomocí: seznam náhradníků = seznam lidí, kteří měli o závody zájem v době přihlašování, facebook KAČR, facebooková stránka událost apod.

10 dní před závody startovné nevracíme. V této době mají pořadatelé před závody jiné priority. Pokud závodník nechce, aby mu startovné propadlo, najde za sebe náhradníka sám. Výměna míst je na požádání samozřejmá, změny napište, co nejdříve, listiny kompletujeme den před závody v 14:00, poté již změny nejsou možné.

Účast last minute: jsou-li volná místa, umožnujeme v týdnu před závody přihlášeným týmům oznámit účast na závodech a zaplatit na místě. Potřebujeme toto vědět nejpozději 2 dny před závody. Prostě pošlete mail nebo SMS (kontakt v propozicích), abychom s vámi počítali na všech listinách. Stejně tak je možné u zaplněných závodů zjistit , zda se neuvolnilo místo a na závody se na poslední chvíli přihlásit. 24hodin před závody máme vše uzavřeno a už žádné změny neprovádíme

 


Startovné se nevrací z důvodů vyšší moci (mimořádná neodvratitelná překážka mimo kontrolu pořadatele - přírodní živly, stávky, povstání, nepokoje).